İLERİ KATEGORİK VERİ ANALİZİ

İLERİ KATEGORİK VERİ ANALİZİ

ISTQL 2016-TURKISH SERIES

29 Ağustos-3 Eylül 2016

Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan

İ.Ü İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi

ccilan@istanbul.edu.tr

 

DERS İÇERİĞİ

Sosyal Bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan veriler  genellikle saha araştırmasıyla ve anket yoluyla toplanan (birincil veriler) verilerdir. Bu veriler  genellikle nominal, ordinal ölçekli nitel  ve/veya sınırlı sayıda kategorisi olan aralık veya oran ölçekli  kesikli nicel değişkenlerden oluşmaktadır. Kategorik değişken olarak tanımlanan bu değişkenlerin analizinde “Kategorik Verilerin Analizi” (Categorical Data Analysis)  yöntemleri kullanılmaktadır. Sürekli nicel değişkenlere uygulanan istatistik yöntemlerin kategorik değişkenlere  uygun olmaması “Kategorik Veri Analizi”  kapsamındaki yöntemlerin saha araştırmalarındaki, anket çalışmalarındaki  önemini arttırmaktadır. Kategorik Verilerin Analizinde  kontenjans tabloları temel alınmaktadır. Bu tablolar yardımıyla kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler amaca göre; tablonun boyutu, yönü ve kategorik değişkenlerin kategori sayıları (şık sayısı) dikkate alınarak analiz edilir. Çok boyutlu tabloların analizinde İleri Kategorik Veri Analizi” yöntemleri kullanılmaktadır. Ders kapsamında bu yöntemlerden Uygunluk Analizi, Log-Lineer Modelller ve Gizli Sınıf Analizi uygulamalarıyla incelenecektir.

Bu eğitim yazarları olduğum Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi ve Uygulamalı Gizli Sınıf Analizi kitaplarını temel almaktadır.

Eğitim sonunda kendi alanınızda Kategorik Veri Analizi Yöntemleri konularında SPSS, LEMWIN ve Latent Gold yazılımlarını kullanarak uygulama yapabilir düzeyde olmanız hedeflenmektedir.

Ders Planı   Dersler her gün 9-13 saatleri arasında yapılacaktır

Pazartesi  29 Ağustos

Teorik Kısım: Kategorik Veri Analizine Giriş İki-Yönlü Tablolarda Oranların Karşılaştırılması ve  İki yönlü Nominal-Nominal Tablolarda Bağımsızlık Testleri

Bilgisayar Uygulaması

Salı 30 Ağustos

Teorik Kısım: İki Yönlü Nominal-Ordinal ve Ordinal-Ordinal Tablolarda Bağımsızlık Testleri

Bilgisayar Uygulaması

Çarşamba 31 Ağustos

Teorik Kısım: Küçük Örneklerde Bağımsızlık Testleri ve Üç-Yönlü Kontenjans Tabloları

Bilgisayar Uygulaması

Perşembe 1 Eylül

Teorik Kısım: Kontenjans Tablolarında İlişki Katsayıları ve Uygunluk Analizi

Bilgisayar Uygulaması

Cuma 2 Eylül

Teorik Kısım: Log-Lineer Modeller ve Gizli Sınıf Analizi

Bilgisayar Uygulaması

Cumartesi 3 Eylül

Teorik Kısım: Gizli Sınıf Modelleri ve Tahminleri

Bilgisayar Uygulaması

 

Kaynaklar:

Çiğdem Arıcıgil Çilan, Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi, Pegem Akademi, 2009

Çiğdem Arıcıgil Çilan, Uygulamalı Gizli Sınıf Analizi, Çağlayan Kitabevi, 2016

ve Kategorik Veri Analizi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası kaynaklar

Bilgisayar Yazılımı: SPSS, LEMWIN ve Latent Gold